Bílé logo společnosti QUANTUM CZ Valašské Meziříčí

Společnost QUANTUM CZ s.r.o. se od roku 2000 zabývá:

• Dotačním poradenstvím

• Administrací veřejných zakázek

• Zpracováním studií proveditelnosti

Dotace – dotační poradenství, peníze v pozadí

Dotace

Společnost QUANTUM CZ s.r.o. administruje investiční a neinvestiční projekty, které čerpají finanční podporu jak z národních zdrojů, tak ze strukturálních fondů Evropské unie.

Podnikatelský záměr posoudíme a navrhneme možnou formu řešení z hlediska možných dotačních příležitostí.

Podnikatelský záměr zpracujeme a dále administrujeme dle podmínek jednotlivých dotačních titulů.

Veřejné zakázky

Společnost QUANTUM CZ s.r.o. organizuje zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zajišťujeme komplexní administraci všech druhů zadávacích řízení.

Provádíme kontrolu procesu přípravy a administrace výběrových řízení.

Zpracováváme směrnice, metodické pokyny a doporučení pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Veřejné zakázky – dokumenty v pozadí
Studie proveditelnosti – tužka pozadí

Studie proveditelnosti

Realizujeme zpracování studií proveditelnosti investičních a neinvestičních záměrů.

Zaměřujeme se na oblast výstavby sportovní infrastruktury – výstavba a provoz zimních stadionů, realizace wellness center a krytých bazénů, výstavba sportovních hal.

Navrhujeme řešení pro projekty PPP.

Malé bílé logo na stránce kontaktu – Valašské Meziříčí

Adresa sídla společnosti
QUANTUM CZ s.r.o.
Novoveská 101/27
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Pobočka společnosti QUANTUM CZ s.r.o.
Sokolská 1268
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 258 69 043
DIČ: CZ 258 69 043

Datová schránka: aeuvxde

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 23316.

info@quantumcz.com

© 2020 – QUANTUM CZ s. r. o.

created by romansterba.cz