Hlavní stránka Dotace Výběrová řízení Kontakty Reference  
 
administrace dotací
příprava podnikatelských záměrů
PPP projekty
realizace výběrových řízení
audit výběrových řízení
e-aukce
zajištění financování projektů
úvěrová samoobsluha
prodej společností - due dilligence firem

Poradenství, realizace, projekty

Společnost QUANTUM CZ s.r.o. se od roku 2000 zabývá poradenstvím, zpracováním a realizací projektů z fondů Evropské unie, mimorozpočtových fondů České republiky, dalších národních dotačních zdrojů. Ke každému projektu přistupujeme s ohledem na aktuální potřeby našich klientů.

Strukturální fondy Evropské unie nabízí veřejnému, neziskovému a soukromému sektoru získání nevratné finanční dotace na realizaci investičních i neinvestičních záměrů.

Proč právě QUANTUM CZ s.r.o.


  • objektivně zhodnotíme Váš projekt
  • doporučíme nejvhodnější formu financování
  • zpracujeme a předložíme žádost
  • budeme Vám nápomocni i po dobu realizace
  • každý projekt je pro nás jedinečný

aktuality


15.8.2013 Jihlava, Výběr dodavatele v OPPI


odborný seminář

Přehled změn dokumentů k zádávání veřejných zakázek


Přehled změn dokumentů k zadávání veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má pomoci českým kooperačním partnerům v rámci OPPS ČR-Sasko 2007 - 2013 lépe se zorientovat v jakém období od počátku realizace programu platila jaká pravidla. První list souboru obsahuje přehled změn Postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou, druhý list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb a třetí list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací textu Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu (kap. 4.2). Dokument je ke stažení také na oficiálních webových stránkách programu www.ziel3-cil3.eu.

UPOZORŇUJEME NA VYDÁNÍ NOVÉHO METODICKÉHO POKYNU


Řídící orgán ROP Severozápad vydal nový Externí metodický pokyn č. 62 – Aktuální přílohy PPŽ (Příručky pro žadatele) a PPP (Příručky pro příjemce). K nalezení je na webových stránkách v sekci „Pro příjemce“ – v podsekci „Metodické pokyny“ a v podsekci archiv výzev a dokumentace (u příslušné výzvy). Hlavním cílem pokynu je vydání aktualizované verze PPŽ a PPP. Konkrétně [...]